joi, 31 iulie 2014

De mâine creștinii ortodocși intră în Postul Adormirii Maicii Domnului

Iubiți credincioși,
Începând cu data de 1 august pâna pe 15 august, intrăm într-o perioadă de post și reculegere duhovnicească, în care ne înfrânăm de la mâncarea de origine animală, ne luptăm să smulgem din noi răul și păcatul, citim mai mult din Sfânta Scriptură, ne uităm mai puțin la televizor, intrăm mai puțin pe internet (postul mediatic) și, desigur, intensificăm rugăciunea în viața noastră. Toate acestea sunt rânduite de Biserică nu să ne detoxifiem corpul de alimentația "otrăvită", pe care o mâncam în afara perioadei de post, ci pentru ca să ne sfințim viața, să ne dezlipim de cele materiale în vederea spiritualizării ființei noastre, dar și în vederea câștigării unei libertății față de duhul lumii de astăzi, care este consumist, pentru că este hedonist (ahtiat după plăceri).

duminică, 27 iulie 2014

Predică la Duminica a VII-a după Rusalii

Despre minunile lui Dumnezeu şi minunile sfinţilor"Mare eşti, Doamne, şi minunate sînt lucrurile Tale şi
nici un cuvînt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale"
(Slujba aghiazmei mari)

sâmbătă, 5 iulie 2014

Rugaţi-vă unii pentru alţii“ (Iacob 5, 16)

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)


Sfânta Scriptură ţine în mare cinste rugăciunea. Pe fiecare pagină vorbeşte despre puterea şi roadele rugăciunii. În rugăciune se înfăptuieşte legătura omului credincios cu Dumnezeu. Pentru omul care se află în starea de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o te-mă de gândire, ci o realitate prezentă în faţa lui. În momentele de rugăciune creştinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbeşte cu Dumnezeu, mai bine zis este în dialog cu Dumnezeu, întrucât nu numai el vorbeşte către Dumnezeu, ci şi Dumnezeu vorbeşte către el, răspunzând cu făgăduinţele, cu asigurările şi cu mângâierile Lui la cererile celui ce se roagă, la grijile şi la durerile acestuia.

De aceea, din rugăciune îi vine celui ce se roagă liniştire, răbdare, nădejde şi înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie; îi vine răbdare în a suporta greutăţile şi putere de a stărui în efortul pentru învingerea lor. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu El. 

Vindecarea slugii sutaşului

de Pr. Noël Tanazacq

Iisus tocmai ce S-a pogorât din Munte, unde a rostit marea şi prima sa predică (Fericirile…) şi, de îndată, îşi arată puterea Sa dumnezeiască, săvârşind trei vindecări uimitoare: vindecă un lepros, apoi sluga unui sutaş şi, în sfârşit, pe soacra lui Petru. Este interesant de remarcat că începe prin a vorbi, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că a venit pe pământ să vestească Vestea cea Bună a Împărăţiei. Apoi, săvârşeşte fapte vindecătoare care confirmă adevărul cuvintelor Sale şi îi arată bunătatea, adică mărturisesc despre ceea ce spune. Astfel, Domnul îi lasă liberi pe oameni – liberi să creadă în El sau nu. 

Dacă ar fi făcut altfel, noi n-am fi avut aceeaşi libertate. El exprimă Adevărul, apoi îşi arată compătimirea şi iubirea pentru oameni. Adevărul şi iubirea sunt de nedespărţit (theoria şi praxis).