luni, 29 decembrie 2014

Anunț pentru noaptea dintre ani

Miercuri, 31 decembrie 2014 vom săvârși Slujba de Te-Deum de la ora 22, 00, până la miezul nopții, apoi vom aprinde artificiile și vom sărbători trecerea dintre ani. 

A doua zi, Joi 1 Ianuarie, 2015, vom săvârși Sfânta Slujbă între orele 10 - 12 dimineața.

Vă așteptăm cu drag!


Cu prețuire, Părintele Vasile Eugen Barz

Mitropolitul Bartolomeu Anania: Predică la Anul Nou


"Din păcate, există printre noi destui creştini care sărbătoresc un Crăciun fără Iisus, o Bobotează fără aghiasmă, un Sfânt Ion fără Ioan şi, mai ales, un An Nou într'un revelion perpetuu, fără sfârşit, condimentat cu narcotice vaporoase, straie impudice şi aburi etilici. Nimic alarmant, dacă o astfel de petrecere în lanţ nu s'ar contura ca mod de viaţă al multora din tinerii noştri de azi, fără nici o apărare legiuită într'un mediu din ce în ce mai agresiv şi mai dizolvant." (Mitropolitul Bartolomeu)

 Cuvantul de invatatura al Inaltpreasfintitului Bartolomeu Valeriu Anania la slujba de Te Deum oficiata la trecerea anilor (Anul Nou-2001)

marți, 23 decembrie 2014

Programul slujbelor în perioada sărbătorilor

Miercuri 24 Decembrie, ora 19:00 - Slujba Vecerniei cu Litia

Joi 25 Decembrie, ora 9:00 - Slujba Sfintei Liturghii, urmata de masa de Craciun si impartirea darurilor.

Miercuri 31 Decembrie, ora 22– Acatistul Mantuitorului si Slujba de Te Deum (de multumire)

Joi 1 Ianuarie, ora 10:00 - Slujba Sfintei Liturghii.

Marti 6 Ianuarie, ora 8, 30 - Slujba Sfintei Liturghii si Sfintirea cea Mare a apei (Boboteaza)

Mieruri 7 Ianuarie, ora 8, 30 - Slujba Sfintei Liturghii. Pomenirea Sfantului Ioan Botezatorul

Duminica 11 ianuarie, ora 8, 30 - Slujba Sfintei Liturghii.

Va doresc saptamana binecuvantata, cu mult spor in lucrul cel bun si fie ca Milostivul Dumnezeu sa ne ajute sa petrecem cu pace si cu bucurie sarbatorile ce vor urma!

Va asteptam cu drag la biserica!

Cu pretuire,
Parintele Vasile Eugen Barz

luni, 22 decembrie 2014

DUMNEZEU COBOARĂ ÎN LUME PENTRU A ÎNĂLȚA PE OM - Pastorală de Crăciun - 2014

coperta pastoralacraciun2014
† DANIEL

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
LOCŢIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI
ŞI
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREACUCERNICULUI CLER
ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI
DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

„Hristos Se naşte, slăviţi-L,
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L,
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!”
(din Catavasiile Naşterii Domnului)

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Aceste cuvinte de îndemn duhovnicesc, pe care le auzim cântându-se în sfintele noastre biserici cu prilejul marelui praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, ne cheamă pe toţi la întâlnirea sfântă şi mântuitoare cu Însuşi Iisus Hristos, Cel ce „plecând cerurile S-a pogorât şi S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei, fără schimbare, ca într-Însul să înnoiască pe Adam cel stricat prin păcat”...  [format PDF]

Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului 2014

† TIMOTEI
Prin harul lui Dumnezeu,
Episcop Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei

Hristos este blândeţea şi smerenia noastră

Către tot clerul şi poporul binecredincios
din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei
Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, iar din parte-mi, arhiereşti binecuvântări!


„[...] Învăţaţi-vă de la Mine,
că sunt blând şi smerit cu inima
şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre”
(Matei 11, 29).

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

Azi sărbătorim Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi saltă inima noastră de bucuria şi veselia vederii pruncului minunat din ieslea Betleemului, aceeaşi veselie pe care a avut-o Maica Domnului când şi-a văzut pruncul nou-născut, sănătos, în braţele sale; împărtăşim şi noi aceeaşi bucurie pe care au trăit-o dreptul Iosif, magii, păstorii şi, nu în ultimul rând, îngerii binevestitori, care neîncetat se minunau şi lăudau pe Dumnezeu. Ştim din sfintele Evanghelii că Naşterea lui Iisus s-a împlinit, după voia Domnului, cu multă simplitate, într-un cadru foarte sărăcăcios, rece, străin, însă cu multă căldură şi lumină duhovnicească. Ne spune şi colindul popular: Aflaţi mai multe »

Cuvânt la Naşterea Domnului

Sf. Ioan Gură de Aur
din “Predici la duminici şi sărbători”
Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!
Dacă Ioan, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească.
Socoteşte numai ce minune ar fi când dintr-o dată soarele s-ar pogorî din cer şi s-ar mişca pe pământ şi de aici şi-ar împrăştia razele sale. Deci, dacă aceasta s-ar întâmpla măcar numai cu o stea a pământului, ar trebui să pună în cea mai mare uimire pe toţi cei ce ar vedea. Gândeşte şi cumpăneşte apoi cât de minunat este a vedea pe Soarele dreptăţii cum răspândeşte razele Sale din Trupul Său şi luminează sufletele noastre. De mult doream eu să privesc aceasta zi şi într-o adunare aşa de mare.

sâmbătă, 29 noiembrie 2014

E ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Ieromonah ATAL TOMA

Fraţi creştini ortodocşi

   Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău. Dar cum putem oare să îl iubim dacă nu îl cunoaştem? Şi ca să îl cunoaştem trebuie să îl căutăm, să stăm de vorbă cu El, să muncim cu EL, să ne bucurăm cu el, să suferim cu El, să dormim cu El, să îl chemăm la masa noastră, să-i vizităm casa, sfânta biserică. Aici, În sfânta Biserică întâlnim pe Dumnezeu în toată măreţia lui. Aici, pentru că ne iubeşte, Dumnezeu coboară cerul, frate creştine, îngerii vin şi cântă împreună cu noi oamenii, Maica Domnului este iară Maică, iar Hristos Dumnezeu se răstigneşte din nou pe masa sfântului altar. Dacă nu credem aşa, aşa şi nu alt fel, înseamnă că ni s-a amorţit conştiinţa şi nu mai putem vedea pe Dumnezeu în toată splendoarea Lui. Fraţi creştini, Cetele de îngeri se îndulcesc, se minunează văzând cât de mult ne iubeşte Dumnezeu pe noi oamenii. Se minunează şi strigă din cer: cu adevărat mare este taina creştinătăţii!!!

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Andrei

Acesta era din oraşul Betsaida, fecior al unui oarecare Iona evreul, fratele lui Petru, cel dintâi dintre ucenicii lui Hristos. Acesta a fost mai întâi ucenic al lui Ioan înaintemergătorul şi Botezătorul. Apoi dacă a auzit pe dascălul său arătând cu degetul şi zicând: “Iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii”, lăsându-l pe el a urmat după Hristos. Şi zicând lui Petru: “Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret”, l-a atras spre dragostea lui Hristos. Se află şi altele multe în Sfânta Scriptură despre dânsul. Acestuia, după ce a urmat lui Hristos, când a fost după înălţarea Lui de au luat sorţi apostolul, şi au mers care într-o ţară, care într-alta, atunci acestui întâi-chemat i-a căzut soarta şi a luat Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontidei şi Calcedonul, Bizanţul, Tracia, Macedonia şi părţile cele ce ajung până la fluviul Dunărea, Tesalia, Grecia şi părţile Ahaiei, asemenea şi Aminsos, Trapezunta, Iraclia şi Amastris. Însă acestea le-a umblat nu aşa degrabă, cum le trecem cu cuvântul, ci în fiecare ţară răbdând multe împotrivă şi multe lucruri cu nevoi, le-a biruit pe toate cu îndemnul şi cu ajutorul lui Hristos.

Tânărul avut

Duminică avem la rând Evanghelia cu tânărul cel bogat care s-a apropiat de Iisus cu întrebarea: Învăţătorule bune, ce voi face să moştenesc viaţa de veci? Păzeşte poruncile, i-a zis Domnul. Le am păzit, a răspuns tânărul. Şi i-a zis Iisus lui: Încă una îţi lipseşte: împarte-ţi averile la săraci şi vino după Mine. Iar tânărul, auzind acestea, s-a întristat, căci era bogat foarte. Şi a zis Iisus: Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei avuţi!

Să cercetăm înţelesul acestei evanghelii. Întâi să ne întrebăm: de ce a venit tânărul la Iisus? Ce l-a adus la Iisus, căci avea şi avere şi avea şi paza Poruncilor? A venit la Iisus, pentru că nici una, nici alta nu-i dădeau liniştea şi pacea sufletească. Sufletul nostru se doreşte spre izvorul păcii şi fericirii: spre Iisus Mântuitorul. Tânărul din evanghelie plecase spre acest izvor pentru a veni la El, dar, vai, nu L-a aflat. El îi adresează Domnului cuvintele: „Învăţătorule bune“; el venise la Domnul ca la un mare cărturar, ca la un rabin învăţat; de aceea Mântuitorul îi răspunde: „Ce Mă numeşti bun?“

duminică, 23 noiembrie 2014

Fericirea celui bogat in Dumnezeu. Cine este acela?

Veniti acum, cei care ziceti: astazi sau maine vom merge in cutare cetate, vom sta acolo un an, si vom face negot, si vom castiga, voi, care nu stiti ce se va intampla maine: ca ce este viata voastra? Abur sunteti, care se arata o clipa, apoi piere. In loc ca voi sa ziceti: „Daca Domnul voieste, vom trai si vom face aceasta sau aceea”, si acum va laudati in trufia voastra: orice lauda de acest fel este rea. (Iacov 4, 13-16)

Toti suntem astfel. Toti ne construim viata asa cum dorim, toti mizam ca ea va dura mult timp. Dar Domnul Iisus Hristos a spus pentru astfel de oameni, prin urmare si pentru majorita­tea dintre noi, acea parabola pe care ati auzit-o acum – despre un om bogat care a ajuns intr-o mare dilema, caci a strans re­colta bogata de grau si nu stia unde s-o puna. S-a gandit, s-a gandit si a hota­rat: Strica-voi hambarele mele si mai mari le voi zidi si-mi voi strange acolo tot graul meu si bunatatile mele, si-i voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe buna­tati stranse pentru multi ani: odihneste-te, mananca, bea, veseleste-te. Dar Dum­nezeu i-a zis: „Nebunule, in noaptea aceasta iti voi cere sufletul!”

Pr. Arsenie Boca despre bogatul caruia, i-a rodit tarina

duminică, 16 noiembrie 2014

Pastorala Sfântului Sinod la prima duminică din Postul Naşterii Domnului

Clik pe imagine

Sfantul Chiril al Alexandriei – Duminica Samarineanului milostiv

Din “Comentar la Sfanta Evanghelie de la Luca”

Sfantul Chiril al Alexandriei
Editura Pelerinul Roman
Oradea 1998


10,25: “Iata însa ca s-a sculat un învatator de lege ispitindu-L si zicînd: Invatatorule,  ce sa fac, ca sa mostenesc viata de veci? ”
Evanghelistul numeste si vorbeste de trupul acela în care petrecea în Sederea Sa pe pamînt Mîntuitorul, Cel ce este pretutindenea de fata, si care totusi iese din sînul Tatalui Sau.
Si numeste evanghelistul în aceste cuvinte învatator al legii, pe cel ce stia legea, dupa obiceiul iudeilor, sau pe acela care credea ca cunoaste legea veche, dar care nu o cunostea cu adevarat. Acesta a socotit sa prinda cu vorba pe Mîntuitorul, si cu ce cuvinte voi spune îndata.

miercuri, 5 noiembrie 2014

Crucea ortodoxă - confirmări ştiinţifice ale unor minuni zilnice

Oamenii de ştiinţă au dovedit, în mai multe rânduri, puterea semnului crucii, a rugăciunilor şi a slujbelor săvârşite în Biserica Ortodoxă.
    Astfel, cercetătorii ruşi au demonstrat urmările concrete ale semnului crucii făcut deasupra mâncării, de pildă. "Am demonstrat că vechiul obicei de a însemna cu Sf. Cruce mâncarea şi băutura înainte de masă are o însemnătate mistică profundă. Această tradiţie are consecinţe practice: mâncarea este purificată în mod real, imediat. Aceasta este o mare minune, care se întâmplă zi de zi", afirmă electrofiziciana Angelina Malahovskaia de la Institutul de Cercetare şi Dezvoltare Psihoneurologică din St. Petersburg.

Părintele Teofil Părăian - Cine sunt eu?

duminică, 2 noiembrie 2014

BOGATIE SAU SARACIE !!!


 ,, Chiar dacă nu facem fapte de virtute, dar dacă lăudăm virtutea, vom ajunge negreşit să o şi săvârşim; chiar dacă nu fugim de păcat, dar dacă înfierăm păcatul, vom ajunge negreşit să şi fugim  de el.L-aţi văzut atunci pe Lazăr înaintea porţii bogatului, să-1 vedeţi astăzi în sânul lui Avraam. L-aţi văzut atunci lins de câini, să-1 vedeţi astăzi însoţit de îngeri. L-aţi văzut atunci sărac, să-1 vedeţi acum desfătându-se. L-aţi văzut atunci flămând, să-l vedeţi acum îndestulat. L-aţi văzut luptându-se, să-1 vedeţi încununat. Aţi văzut ostenelile lui, să-i vedeţi răsplăţile şi voi, cei bogaţi, şi voi, cei săraci. Bogaţii, ca să nu socotiţi de mare lucru bogăţia fără de virtute! Săracii, ca să nu socotiţi că sărăcia e un lucru rău! Că şi unora, şi altora Lazăr le-a fost învăţător. Dacă Lazăr, fiind sărac, n-a vorbit de rău, ce iertare vor avea bogaţii când fac aceasta?

Biblia in istorie - Bogatul nemilostiv si saracul Lazar

miercuri, 29 octombrie 2014

Locurile noastre sfinte - Sfânta Anastasia Romana – 29 octombrie

Mănăstirea athonită a Cuviosului Grigorie (Grigoriou) 
păstrează o parte din moaştele Sfintei Anastasia Roman


Parasclisul cu hramul Sfânta Anastasia Romana din aceeşi mănăstire athonită

vineri, 24 octombrie 2014

Oare Dumnezeu mă iubeşte şi pe mine?

Oare Dumnezeu mă iubeşte şi pe mine? Pentru că nu are nici un motiv să mă iubească, decât că sunt creaţia Lui. De ce suferă Dumnezeu pentru căderile oamenilor? Tare mult mă frământă aceste întrebări şi nu are cine să mă lămurească. Slava lui Dumnezeu că existaţi!
Liliana


DRAG COPIL, DRAG,

Citind şi recitind scurtul tău mesaj, Liliana, a năvălit în mine o durere pe care mă străduiesc să o descifrez. Mă doare afirmaţia ta că Dumnezeu "nu are nici un motiv sa te iubească"! Oare ce mă doare în ea?

Unde-i sinceritate, acolo-i darul lui Dumnezeu.

Un preot zicea că s-ar bucura să aibă o casă de sticlă, să vadă toată lumea ce face el. Un cuvânt îndrăzneţ, un cuvânt frumos. Da, să te poţi prezenta oriunde şi oricand cu ceea ce eşti, cu interiorul tău şi cu exteriorul tău, pentru că viaţa din exterior este o proiectare a vieţii din interior. Aşa că dacă ai o aşezare bună sufletească, proiectezi şi in afară ceea ce ai înăuntru şi e excepţional.
Unde-i sinceritate, acolo-i darul lui Dumnezeu. Dacă eşti sincer iţi vorbeşte Dumnezeu prin omul acela de la care aştepţi cuvântul lui Dumnezeu.
Domnul Hristos are nevoie de o inimă curată ca să Se descopere, atât cât poate omul să înţeleagă din ceea ce este Mântuitorul, aşa încât cel dintâi lucru pe care trebuie să-l facem este să insistăm pentru curăţia inimii.
(Extras din Părintele Teofil PărăianVeniți de luați bucurie)

IPS Mitropolit Serafim - Despre nevoința duhovnicescă

Clik pe imagine

miercuri, 15 octombrie 2014

Invitațe la Hram

Duminică, 19 Octombrie 2014 vom sărbători Hramul bisericii din Parla, începând cu ora 9, 15. Slujba va fi săvârșită de către Preasfințitul Ignatie Mureșanul dimpreună cu un sobor de preoți.

Vă așteptăm cu drag la această Sărbătoare a comunității noastre românești din Parla.

Pr. Vasile-Eugen Barz

sâmbătă, 11 octombrie 2014

PILDA SEMANATORULUI

Iubiti credinciosi, ati auzit astazi ca s-a citit in Sfanta Biserica despre  pilda semanatorului. Deci vom spune putin din talcuirea acesteia, ca sa nu ingreunam auzurile dumneavoastra cu prea multe cuvinte.

Mai intai sa facem aici o intrebare : Oare pentru care pricina Mantuitorul, cand a spus pilda cu semanatorul, n-a aratat cine este acest semanator ? Ci a trecut pilda la a treia fata, zicand : Iesit-a semanatorul sa samene samanta sa.

Dar n-a aratat : Iesit-a dreptul sau sfantul cutare sau proorocul cutare sau apostolul cutare sa samene samanta sa. Sau iesit-am Eu sa saman samanta cea buna a cuvantului. Pentru care pricina nu s-a spus numele Sau ?

Pentru ca cel dintai semanator al Evangheliei este Insusi Domnul Dumnezeu si Mantuitorul nostru Iisus Hristos. El a semanat intai cuvantul acesta al vietii in urechile sfintilor Sai ucenici si apostoli si prin ei la toata lumea.

vineri, 3 octombrie 2014

Biblia in istorie - Predica de pe munte - Iubirea vrajmasilor


Trinitas TV: Biblia in istorie - Predica de pe munte - Iubirea vrajmasilor (01 octombrie 2011)

invitat: preot Cristian Galeriu, Biserica Sfantul Silvestru (Bucuresti)

miercuri, 1 octombrie 2014

Acoperamantul Maicii Domnului – Predica Par. Ilie Cleopa

Iubiţi credincioşi,

Astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare sărbătoreşte Acoperământul Maicii Domnului. Sărbătoare mare pentru Biserica lui Hristos şi pentru tot creştinul. Mai întâi să ştim cum a luat fiinţă praznicul acesta. Aceasta s-a întâmplat în Constantinopol, pe vremea împăratului Leon cel Înţelept, care a fost un împărat creştin şi a făcut mult bine Bisericii lui Hristos. De aceea Dumnezeu a vrut ca în timpul împărăţiei lui să se facă o minune ca aceasta. Se făcea o priveghere de toată noaptea spre Duminică la Biserica din Vlaherne, care se afla pe malul mării, unde era hramul Maicii Domnului. Şi acolo la biserică era multă lume adunată, fiind biserică mare. Şi s-a întâmplat că a venit la biserică şi Sfântul Andrei, care se făcuse şi se zicea nebun pentru dragostea lui Hristos, după ce auzise de la Apostolul Pavel că cel nebun al lui Hristos este mai înţelept decât toată lumea.

sâmbătă, 27 septembrie 2014

Binecuvântaţii pescari - Duminica a XVIII-a după Rusalii (Lc. 5, 1-11)

Desigur, nu la voia întâmplării prima Evanghelie de după praznicul Sfintei Cruci (care cuprinde trei duminici ce au ca miez Sfânta şi de Viaţă făcătoare Cruce) poartă înaintea noastră chipurile acestea care-au bucurat pe Hristos, lăţind Cuvântul lui Dumnezeu în lumea întreagă. Căci, parcă în continuarea spusei Mântuitorului din Duminica pe care am lăsat-o în urmă (Matei VIII, 34-38), cei pe care-i întâlnim azi au luat Crucea, lăsând toate, şi au urmat lui Hristos.

Predică Pr. Eugen Barz - Pescuirea minunată

Predica rostită de către preacucernicul Părinte Eugen Vasile Barz în duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată - duminică, 25 septembrie 2011) la Biserica "Sfinţii Imparaţi Constantin şi Elena" din Atlanta, GA, fiind invitat la sfinţirea Casei Parohiale, alaturi de Prea Sfiintia Sa, Parintele Episcop IRINEU si preacucernicul Părinte Protopop Dumitru Păun, preot paroh de la Biserica "Sfântul Apostol Andrei", Washington, DC.

duminică, 21 septembrie 2014

SFANTUL TEOFAN ZAVORATUL DESPRE PURTAREA CRUCII

Crucea personala a fiecaruia, când se uneste cu Crucea lui Hristos, atunci puterea si lucrarea acesteia din urma trece asupra noastra, devenind un fel de canal prin care, din Crucea lui Hristos, se revarsa asupra noastra orice binefacere si orice dar desavârsit. Prin urmare, crucile personale ale fiecaruia sunt la fel de necesare în lucrarea mântuirii pe cât este si Crucea lui Hristos. Nu veti întâlni nici un mântuit care sa nu fi fost purtator de cruce. De aceea, fiecare este înconjurat din toate partile de cruci, ca sa nu se osteneasca cautându-si crucea si ca sa fie aproape de puterea mântuitoare a Crucii lui Hristos. Putem spune si asa: uita-te în jurul tau si înlauntrul tau, descopera-ti crucea, poart-o cum se cuvine, unita cu Crucea lui Hristos si vei fi mântuit. Cu toate ca fiecare îsi poarta crucea si fara sa vrea si, de cele mai multe ori, crucea nu este usoara, ci anevoie de purtat, totusi nu fiecare o priveste în lumina Crucii lui Hristos; nu fiecare o pune în slujba lucrarii mântuirii sale; de aceea, crucea nu este mântuitoare pentru fiecare. Sa luam la rând toate crucile posibile si sa vedem cum trebuie sa o purtam pe fiecare dintre ele, pentru ca ea sa capete putere mântuitoare. Sunt multe cruci, dar felurile lor sunt trei: primele sunt crucile exterioare, alcatuite din suferinte si necazuri si, în general, dintr-o nefericita soarta pamânteasca; a doua categorie o reprezinta crucile interioare, nascute din lupta cu patimile si cu poftele, pentru a câstiga virtutile; a treia categorie o reprezinta crucile harice (de duh si de har), care sunt primite prin totala predare în voia lui Dumnezeu.

joi, 11 septembrie 2014

"Bine ai venit pe lume, Anastasia-Victoria!"

”De 10 minute sunt bunic. Emoții aparte! Numele ei, Anastasia-Victoria. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această înaltă binecuvântare!”
Părintele Vasile-Eugen Barz


Dumnezeu să binecuvânteze casa în care s-a născut cu Sfânta Lui Prezență zi și noapte...fie ca Duhul Sfânt să-i călăuzească pe tinerii părinți, să aibă înțelepciunea de care este nevoie pentru a crește o CREȘTINĂ ADEVĂRĂTĂ! 

Să vi-l crească Domnul un puiuţ al Său. Ce multă nevoie e de copilaşi crescuţi vrednic pe calea Lui. O dată cu trimiterea lui în casa unor credincioşi ai Săi, Domnul i-a dat scumpei Anastasia-Victoria posibilităţi multiple de a-L urma. Învrednicescă-o de toate binecuvântările câte mai are a i le trimte din îmbelşugatul hambar de Sus! Fiţi fericiţi amândoi părinţii lui de acest scump dar!

sâmbătă, 6 septembrie 2014

NICODIM – nadejdea nebuna a intelectualilor sfarsitului de veac. PREDICA PARINTELUI NICOLAE STEINHARDT LA DUMINICA DINAINTEA INALTARII SFINTEI CRUCI

“Lui Nicodim, Domnul îi vorbeste ca unui om inteligent si cult (Ioan 3). Îl califica „învatator al lui Israel”. Drept pentru care nu recurge la parabole ori la pilde clare ori la grairi sfatoase, ci îi dezvaluie pe nepusa masa tainele finale si principiile de capetenie ale noii legi. Ca pentru o fata bisericeasca si ca pentru un profesionist, ataca nemijlocit partea practica a problemei în cauza: însesi procedeele si conditiile sine quibus non ale mântuirii. Tonul e grav, de explicatii lesnicioase nici pomeneala. S-ar zice ca Domnul urmeaza preceptul de mai târziu al lui Thomas More: I trust I make myself obscure, ce se tâlcuieste astfel: trag nadejde ca nu-s usor de înteles, ca îti dai seama de complicatia si de greutatea subiectului ce îl abordam, de încrederea ce-ti dovedesc expunându-ti nu gânduri conventionale în cuvinte oarecare, ci framântarile cugetului meu celui mai intim, mai nedeslusit. 

DOUĂ EVLAVII CE NU SE CUVINE A FI PĂRĂSITE: CINSTIREA CRUCII SI A MAICII DOMNULUI

Cât despre Maica Domnului, a o da la o parte este curată aberaţie şi ciudăţenie cum mai greu de priceput nu poate fi!
Pe intercesoarea noastră, pe blândeţea însăşi, pe aceea pe care cu bună, modestă şi moderată dreptate catolicii o clasifică: o clemens, o pia dulcis virgo Maria!

Care cu puterea nevinovăţiei, supuşeniei, curajului şi blândeţii ei înfruntă legile cauzalităţii şi simpla dreptate absolută şi mecanică a universului acestuia împlătoşat în stricta-i dreptate!

vineri, 22 august 2014

Conferință despre România interbelică, la Biblioteca Lucian Blaga din Madrid

Duminică 31 August ora 18, voi susține o Conferință despre România interbelică, la Biblioteca Lucian Blaga din Madrid, Calle Wad Ras nr 19. 28039. 


Vă aștept pe toți cu multă bucurie.

Pr. Vasile-Eugen Barzsâmbătă, 16 august 2014

Bucuria trăirii în duhul comuniunii româneşti

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (17 august 2014):

Prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost consacrată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 25-26 februarie 2009, migranţilor români. Această duminică reprezintă, an de an, un nou prilej de a adresa cuvânt de binecuvântare şi de întărire duhovnicească credincioşilor ortodocşi români care s-au stabilit sau lucrează temporar în străinătate.

joi, 14 august 2014

Anunt

In aceasta seara vom fi la Sfanta Biserica, C/Sancha Barca no 1 la ora 19. 00 si vom spovedi pe toti credinciosii prezenți. Prohodul Maicii Domnului va începe la ora 20. 00. Maine, 15 August 2014, Slujba de Sfanta Maria se va desfasura intre orele 8, 30 -12 . Va așteptăm cu bucurie!

vineri, 1 august 2014

Sfântul IOAN GURĂ DE AUR, cuvânt la Duminica a VIII-a după Pogorârea Sfântului Duh

„Şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti, căutând la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii poporului“ (Matei 14, 19)

Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit; nu ca o pierdere, ci ca un câştig, căci tu dobândeşti prin ea mai mult decât ai dat. Tu dai pâine şi dobândeşti viaţa cea veşnică; tu dai haină şi dobândeşti veşmântul nemuririi; tu îngăduieşti locuirea sub acoperământul tău şi dobândeşti împărăţia cerului; tu dai cele trecătore şi primeşti în locul lor cele ce trăiesc în veci.
Când este vorba de a avea lucruri trecătoare, pământeşti, cu preţ ieftin, atunci noi suntem sârguitori şi râvnitori, dar când noi putem să ne agonisim aşa de uşor cele netrecătoare şi veşnice, întârziem şi ne trândăvim.

joi, 31 iulie 2014

De mâine creștinii ortodocși intră în Postul Adormirii Maicii Domnului

Iubiți credincioși,
Începând cu data de 1 august pâna pe 15 august, intrăm într-o perioadă de post și reculegere duhovnicească, în care ne înfrânăm de la mâncarea de origine animală, ne luptăm să smulgem din noi răul și păcatul, citim mai mult din Sfânta Scriptură, ne uităm mai puțin la televizor, intrăm mai puțin pe internet (postul mediatic) și, desigur, intensificăm rugăciunea în viața noastră. Toate acestea sunt rânduite de Biserică nu să ne detoxifiem corpul de alimentația "otrăvită", pe care o mâncam în afara perioadei de post, ci pentru ca să ne sfințim viața, să ne dezlipim de cele materiale în vederea spiritualizării ființei noastre, dar și în vederea câștigării unei libertății față de duhul lumii de astăzi, care este consumist, pentru că este hedonist (ahtiat după plăceri).

duminică, 27 iulie 2014

Predică la Duminica a VII-a după Rusalii

Despre minunile lui Dumnezeu şi minunile sfinţilor"Mare eşti, Doamne, şi minunate sînt lucrurile Tale şi
nici un cuvînt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale"
(Slujba aghiazmei mari)

sâmbătă, 5 iulie 2014

Rugaţi-vă unii pentru alţii“ (Iacob 5, 16)

CUVÂNT TEOLOGIC al părintelui Dumitru Stăniloae:

Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)


Sfânta Scriptură ţine în mare cinste rugăciunea. Pe fiecare pagină vorbeşte despre puterea şi roadele rugăciunii. În rugăciune se înfăptuieşte legătura omului credincios cu Dumnezeu. Pentru omul care se află în starea de rugăciune, Dumnezeu nu mai este numai o te-mă de gândire, ci o realitate prezentă în faţa lui. În momentele de rugăciune creştinul nu este singur, chiar dacă nu e în legătură cu nimeni dintre oameni, ci vorbeşte cu Dumnezeu, mai bine zis este în dialog cu Dumnezeu, întrucât nu numai el vorbeşte către Dumnezeu, ci şi Dumnezeu vorbeşte către el, răspunzând cu făgăduinţele, cu asigurările şi cu mângâierile Lui la cererile celui ce se roagă, la grijile şi la durerile acestuia.

De aceea, din rugăciune îi vine celui ce se roagă liniştire, răbdare, nădejde şi înseninare, oricare ar fi necazurile care îl învăluie; îi vine răbdare în a suporta greutăţile şi putere de a stărui în efortul pentru învingerea lor. Prin rugăciune, puterea lui Dumnezeu se comunică omului care se află în convorbire cu El. 

Vindecarea slugii sutaşului

de Pr. Noël Tanazacq

Iisus tocmai ce S-a pogorât din Munte, unde a rostit marea şi prima sa predică (Fericirile…) şi, de îndată, îşi arată puterea Sa dumnezeiască, săvârşind trei vindecări uimitoare: vindecă un lepros, apoi sluga unui sutaş şi, în sfârşit, pe soacra lui Petru. Este interesant de remarcat că începe prin a vorbi, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că a venit pe pământ să vestească Vestea cea Bună a Împărăţiei. Apoi, săvârşeşte fapte vindecătoare care confirmă adevărul cuvintelor Sale şi îi arată bunătatea, adică mărturisesc despre ceea ce spune. Astfel, Domnul îi lasă liberi pe oameni – liberi să creadă în El sau nu. 

Dacă ar fi făcut altfel, noi n-am fi avut aceeaşi libertate. El exprimă Adevărul, apoi îşi arată compătimirea şi iubirea pentru oameni. Adevărul şi iubirea sunt de nedespărţit (theoria şi praxis).

sâmbătă, 28 iunie 2014

Predică la Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost evrei. Ei se trag dintr-un neam bine definit, din care și Domnul S-a născut după trup…și nu sunt veniți din cer și, tocmai din acest motiv, ne-ar întrece pe noi, pe toți, în evlavie, în cunoștință sau în muncă. Dar s-au făcut, prin harul Treimii, îndurând multe și punându-și toată nădejdea în Dumnezeu, Apostolii Bisericii lui Hristos, vestitorii mântuirii tuturor.

Nu și-au redus activitatea la propriul popor.

Nu au devenit ultra-naționaliști, revanșarzi sau indiferenți față de celelalte națiuni…pe premisa că sunt Apostolii lui Hristos Dumnezeu.

Ci ei au vizat binele extins, binele universal…pentru care și noi trebuie să învățăm cât mai multe limbi și tradiții pentru a înțelege cum gândesc alte neamuri și cum le putem ajuta, ajutându-ne în același timp.

duminică, 22 iunie 2014

Duminica a 2-a după Rusalii (Matei 4, 18-23) – Comentarii patristice

Binecuvântaţi sunt acei pescari pe care Mântuitorul i-a ales dintre atât de mulţi învăţaţi ai Legii şi scriitori, dintre atât de mulţi înţelepţi din lume, pentru lucrarea predicării şi pentru harul apostoliei! Vrednic de Domnul nostru, într-adevăr, şi potrivită învăţăturii Sale a fost acea alegere, ca în predicarea numelui Său cu atât mai mare să fie lauda ca cei smeriţi şi de vârstă mică Să-i predice cuvântul.
Matei 4,18
(Mt. 4, 18) Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.
Unii poate s-au întrebat: La chemarea Domnului, ce sau cât de mult au lăsat în urmă aceşti doi pescari care abia dacă aveau ceva? La aceasta, iubitul meu, trebuie să luăm în calcul mai degrabă intenţia cuiva, decât observarea averii sale. Acea persoană care a lăsat în urmă foarte mult, este cea care nu păstrează nimic pentru el, cea care, cu toate că are puţin, renunţă la tot. Noi tindem să ne ataşăm de acele lucruri personale şi de acele lucruri pe care abia le deţinem, purtând o mare atenţie asupra lor. Aşadar, Petru şi Andrei au lăsat foarte mult în urmă când au renunțat la lăcomia şi la dorinţa de a le deţine. Lasă mult în urmă acea persoană care renunţă la lucrurile obţinute râvnite foarte mult. Aşadar acei săraci care l-au urmat pe Iisus au lăsat în urmă atât cât alţi săraci nu l-au urmat, dar erau capabili să o dorească. Aflaţi mai multe »

Sfinţii români - rodul cel mai de preţ al lucrării Sfântului Duh în Biserica noastră

Evanghelia Duminicii a II-a după Rusalii
(a Sfinţilor Români)
Matei 4, 18-23

18. Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi fraţi, pe Simon, ce se numeşte Petru, şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.
19. Şi le-a zis: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni.
20. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El.
21. Şi de acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele şi i-a chemat.
22. Iar ei îndată, lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după El.
23. Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor.

† Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Pericopa evanghelică rânduită pentru lectură în această duminică ilustrează chemarea la apostolat a ucenicilor Mântuitorului Iisus Hristos. Această duminică, ce urmează Duminicii Tuturor Sfinţilor, are un plus de semnificaţie pentru noi, românii, ea fiind şi ziua de serbare a tuturor Sfinţilor Români.

vineri, 13 iunie 2014

Duminica Tuturor Sfinţilor

“Marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul întemeierii Bisericii, a adus şi aduce bucuria şi bogăţiile revărsării luminii sfinţitoare peste Apostoli şi peste toţi aceia cărora vor duce mesajul şi fapta Evangheliei. Sfântul Duh a sfinţit pe Fecioara Maria, pe ucenicii Domnului şi pe urmaşii acestora. El a aruncat sămânţa sfinţeniei în sufletele oamenilor şi ridică din ei cununi de flori pe pieptul şi grumazul Bisericii.
Sfinţii au fost şi sunt eroi ai Duhului Sfânt în viaţa pământească pe care o înfrumuseţează şi o întăresc luptând contra răului de tot felul. Ei sunt vitejii Bisericii, pe care o slujesc, o împodobesc şi o înalţă prin gânduri, cuvinte şi fapte de credinţă, de dreptate, de bunătate, de dragoste, de curăţenie, de răbdare, de smerenie, de veghe şi luptă continuă pentru desăvârşire.

vineri, 23 mai 2014

ADMIRAŢIILE DOMNULUI: Orbul din naştere

Nicolae Steinhardt, din «Daruind vei dobandi» - Editura Manastirii Rohia

… Dar cazul cel mai izbitor este fără îndoială al orbului din naştere (Ioan 9, 1-38 ) pe care Hristos îl răsplăteşte ca pe nimeni altcineva.
De ce oare? Pentru că află că orbul vindecat s-a purtat frumos şi cu deplin curaj, s-a arătat demn şi recunoscător, L-a apărat pe Acel care-1 tămăduise, i-a înfruntat pe farisei şi din pricina aceasta a fost ocărât, jignit şi alungat, “suferind aşadar, ca un slujitor şi un mărturisitor al lui Iisus Hristos.

Domnul, de aceea, vrea neapărat să-1 răsplătească. Dar cum? Cu ce? în care fel?

"Dumnezeu nu cunoaste criza. E bogat si milostiv"

- Parohia Ortodoxa Romana din Nisa, Franta - 

L-am intalnit pe parintele Radu Totelecan in biserica parohiala a satului Sirnea, din judetul Brasov, unde a savarsit Sfanta Liturghie, intr-o duminica aurie a acestei toamne, impreuna cu preotul paroh Lucian Aghinitei, fost coleg de facultate. Am ramas impresionata de sarutul fratesc cu care s-a incheiat slujba, de vorbele pline de har care s-au legat spontan intre cei prezenti, precum si de bucuria calda cu care l-au primit satenii pe oaspetele francez, pe care il vedeau pentru intaia oara. Am povestit, apoi, cu parintele Totelecan, care este preot misionar, paroh al Bisericii Ortodoxe Romane din Nisa, despre rolul prieteniei si al iubirii crestine in aceasta perioada, in care lumea intreaga este incercata de atatea probleme economice, financiare si este amenintata de secularizare. Dincolo de indoiala si ingrijorare, mesajul parintelui este unul al sperantei si al increderii. 

- Parinte Totelecan, traim vremuri agitate, amenintate de criza, suntem mereu bombardati de stiri negative, de vesti deprimante. Cum sa le depasim, ca sa pastram un echilibru in tot ceea ce facem?

- Vremuri grele au fost si altadata, poate chiar mai grele decat acum, dar au fost depasite, in primul rand cu iubire fata de aproapele nostru, de cei alaturi de care traim. Traversam astazi zile dificile, auzim vorbindu-se des de criza financiara, recesiune, blocaje economice, greve si asa mai departe. Aflaţi mai multe »

Se poate iubi frumos şi departe de ţară!

La Bilbao, Spania, a avut loc Congresul Naţional al Frăţiei Nepsis, unde, invitatul special a fost Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Evenimentul a fost  organizat de Episcopia Spaniei şi Portugaliei, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română „Toţi Sfinţii“ din Bilbao.

De cele mai multe ori, îndepărtarea de casă ne înstrăinează de tot ceea ce ne-a format ca persoane şi ne ilustrează identitatea noastră, înlocuindu-ne starea iniţială cu o alta împrumutată de la cei care ne primesc în „casa“ lor. Aflaţi mai multe »

sâmbătă, 17 mai 2014

La duminica samarinencii

Sfântul Ioan Gură de Aur

„Iar femeia şi-a lăsat găleata şi s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: Veniţi şi vedeţi un om care mi-a spus toate cîte am făcut: Nu cumva Acesta este Hristosul? ” (Cap.4, Vers.28,29 – Vers.39).

Ne trebuie multă rîvnă şi trebuie să ne însufleţească un zel destul de mare, fără de care nu vom putea dobîndî bunurile pe care ni le-a promis Iisus Hristos. Şi sigur, o spune el însuşi, pe atît zicînd: „Dacă cineva nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine” (Mt. 10,38) şi pe atît: „Eu am venit să arunc foc pe pămînt şi cît aş dori Eu ca să se aprindă” (Lc. 12,49). Prin aceste cuvinte, Iisus Hristos ne învaţă că ucenicul Lui trebuie să fie rîvnitor, cu totul de foc şi totdeauna gata să se expună la tot felul de pericole.
Aşa era samarineanca; inima ei era aşa de aprinsă din cuvîntul lui Iisus Hristos pe pare l-a auzit încît lăsîndu-şi găleata şi apa pentru care a mers la fîntîna aceasta, ea aleargă în cetate ca să cheme tot poporul ca să vină să-L vadă pe Iisus.

Închinarea în Duh şi Adevăr

Sfântul Ignatie Briancianinov

“Închinătorii cei adevăraţi se vor închina Tatălui în Duh şi Adevăr: că Tatăl acest fel caută să fie cei ce se închină Lui” (Ioan 4, 23). Iubiţi fraţi! Am auzit acum în Evanghelie că adevăraţii slujitori ai Dumnezeului Celui adevărat se închină Lui în Duh şi Adevăr; că Dumnezeu caută, adică doreşte să aibă asemenea închinători. Dacă Dumnezeu doreşte să aibă asemenea închinători, înseamnă, bineînţeles, că El primeşte numai asemenea închinători şi slujitori, că numai asemenea închinători şi slujitori îi plac. Învăţătura aceasta ne-a vestit-o însuşi Fiul lui Dumnezeu. Să credem învăţăturii lui Hristos! Să primim cu toată dragostea atotsfânta învăţătură a lui Hristos! Iar pentru a urma Lui în amănunţime, să cercetăm ce înseamnă a te închina lui Dumnezeu Tatăl cu Duhul şi cu Adevărul.

sâmbătă, 10 mai 2014

SCURTĂ MEDITAŢIE LA VINDECAREA SLĂBĂNOGULUI DE LA VITEZDA

“În Ierusalim, lângă Poarta Oilor era o scăldătoare care se numea pe evreieşte Vitezda, având cinci pridvoare în care zăceau o mulţime de bolnavi, aşteptănd mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare şi tulbura apa, şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om care de 38 de ani era bolnav. Isus văzându-l şi ştiind că este de aşa de multă vtreme, l-a întrebat: Vrei să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, n am om care să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa; că până vin eu,altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul şi umblă. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi şi-a luat patul şi umbla.” (Ioan 5, -9)
A venit la Vitezda după ce toate celelalte speranţe de vindecare i s-au năruit, acutizându-i tot mai mult şi mai mult suferinţa. Aici exista o certitudine: scăldătoarea miraculoasă. Cel care intra primul după ce îngerul Domnului atingea cu aripile sale apa, ieşea vindecat. A văzut de nenumărate ori acest lucru şi fiecare vindecare îi făcea tot mai arzătoare dorinţa ca data viitoare să fie el primul care va intra în apa sfinţită de mesagerul ceresc. Desigur că pentru a-şi împlini acest vis, devenit de atâtea ori realitate în faţa ochilor săi, a făcut în cei 38 de ani tot ceea ce omeneşte era posibil.

Evanghelia despre minunea de la scăldătoarea Vitezda

Binecuvântat este omul care, cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu, îndură toată suferinţa din viaţa aceasta. Pentru el, fiecare zi se întinde până la măsura unei luni în ceruri şi până la un an pentru necredinciosul care se veseleşte fără să aibă suferinţă ori suferă fără să aibă răbdare şi nădejde în Dumnezeu. Binecuvântat este omul care nu cleveteşte când se află în suferinţă, ci cercetează pricinile suferinţei cu răbdare şi nădejde în Dumnezeu. Unde va găsi pricinile suferinţei sale, cel care se află în suferinţă? Le va găsi în sine, sau în părinţi sau în cei din preajma lui – aici va afla pricinile suferinţei cel care este în suferinţă. Împăratul David a suferit pentru păcatele sale; Ieroboam a suferit pentru păcatele tatălui său, împăratul Solomon; proorocii au suferit pentru păcatele celor din preajma lor.

miercuri, 23 aprilie 2014

Omilie a Mitropolitului Augustin de Florina la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Pe 23 aprilie, iubiţii mei creştini, Biserica noastră cinsteşte pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Despre el vom vorbi aici. Dar înainte de a vorbi despre Sfântul Gheorghe vom spune câteva cuvinte despre Paşti, pentru că sărbătoarea Sfântului Gheorghe cade de obicei aproape de Paşti şi are o legătură cu marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru.

Paştele, sărbătoare a sărbătorilor şi praznic al praznicelor. Se bucură îngerii şi arhanghelii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, drepţii de Învierea Domnului. Dar ne bucurăm şi noi, pentru că din mormânt a zburat viaţa cea nemuritoare, iertarea păcatelor noastre, biruinţa şi triumful împotriva păcatului, a morţii şi a lui Lucifer. Precum spune minunat Ioan Gură-de-Aur în cuvântul său catehetic, pe care îl aud toţi cei care rămân până la sfârşitul Dumnezeieştii Liturghii pascale, „Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăţia cea de obşte. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, căci ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului". Adică: Toţi cei care sunteţi săraci, nu vă întristaţi, căci bogăţie este Hristos. Toţi cei care sunteţi păcătoşi, ştergeţi-vă lacrimile, căci Hristos vă iartă păcatele. Toţi cei care vă temeţi de moarte, prindeţi curaj, căci Hristos a biruit moartea.

luni, 21 aprilie 2014

Membrii Sfântului Sinod - Pastorale de Sfintele Paşti 2014

ÎNVIEREA LUI HRISTOS – ÎNTĂRIREA MARTIRILOR

† DANIEL 
prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

duminică, 20 aprilie 2014

Hristos a înviat!

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!
Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi
Şi-n suflet parcă serafimii-ţi cântă
De câte ori, creştine o auzi.

Hristos a Înviat în firul ierbii,
A înviat Hristos în Adevăr;
În poieniţa-n care zburdă cerbii,
În florile de piersic şi de măr.

În stupii de albină fără greş,
În vântul care suflă mângâios,
În ramura-nflorită de cireş.
Dar vai, în suflet ţi-a-nviat Hristos?

Scrisoarea Pastorală a IPS Mitropolit Iosif la Învierea Domnului 2014

† MITROPOLITUL IOSIF

HRISTOS CEL ÎNVIAT - PÂINEA VIETII NOASTRE

SCRISOARE  PASTORALA
LA  ÎNVIEREA DOMNULUI
2014
† IOSIF,
prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Iubitului cler, cinului monahal şi dreptslăvitorilor creştini din această de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi părintească binecuvântare !

„Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer.
Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci.
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.” (In 6, 51)

Preacucernice Părinte,
Iubiţi credincioşi,

HRISTOS A ÎNVIAT!
Aflaţi mai multe »