duminică, 31 martie 2013

Evanghelia slăbănogului – a adevăratei bucurii


A nu se bucura cineva de binele altuia este unul din cele mai dezonorante semne de stricare a sufletului prin păcat. Ce-i învaţă soarele pe oameni de dimineaţa şi până seara? „O, oameni, bucuraţi-vă de bine, şi bucuria aceasta vă va face ca nişte dumnezei!”

Privighetoarea flămândă cântă ceasuri întregi în zori până găseşte două gâze pentru prânzişorul ei! Ce-i învaţă privighetoarea pe bogătanii care se lăfăie în pat şi-şi încep ziua deschizându-şi gura nu ca să laude, ci ca să mănânce? „O, oameni, bucuraţi-vă de bine, cântaţi binele!” Nu între­baţi: al cui bine? Binele nu are stăpân pe acest pământ; este un oaspete străin. Noi, muritorii, nu suntem stăpânii, ci slujitorii lui.

joi, 28 martie 2013

În premieră: Arsenie Boca, preotul care face minuni, la 22 după moarte

Liturghia darurilor mai înainte sfinţite


Slujba cunoscută sub numele de Liturghia darurilor mai înainte sfinţite este de fapt un ritual de împărtăşanie dezvoltat prin îmbinarea vecerniei cu unele elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfa cea fără de sânge şi nu se sfinţesc darurile de pâine şi vin, ea poartă denumirea de Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Slujbă specifică Postului Mare

În prezent Liturghia darurilor mai înainte sfinţite este o slujbă specifică Postului Mare putându-se săvârşi în zilele de peste săptămână (de luni până vineri) cu excepţia zilelor aliturgice, a sărbătorii Buneivestiri şi a Joii şi Sâmbetei Mari.

Despre Părinte Arsenie Boca - Film
miercuri, 27 martie 2013

Cuvinte la a doua saptamana a Marelui Post

“Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima, căci din ea izvorăşte viaţa.” (Pilde 4:23)

1. Gospodarul îşi păzeşte de păsări ţarina însămînţată, şi de omizi livada şi îşi păzeşte de fiare stîna, dar nimic altceva nu îşi păzeşte gospodarul precum casa de tîlhari, de foc, de ape, de fulgere, şi de toată necurăţia. Ce e casa pentru gospodărie, este inima pentru om. Pentru acesta s-a zis: “Mai înainte de toate cele ce se păzesc, păzeşte-ţi inima.”

2. Din inimă izvorăşte sînge, iar în sînge e sufletul. Precum e sufletul în inimă, aşa e în tot omul. Dacă apa în izvor este sărată, este sărată şi în rîu; dacă e dulce în izvor, va fi dulce şi în rîu. Cum e izvorul, aşa-i şi vărsarea rîului.

luni, 25 martie 2013

Fie mie dupa Cuvantul Tau, Doamne!


Pe pământ nimeni nu poate scăpa de întristări, dar cel ce s-a predat voii lui Dumnezeu, le îndură cu uşurinţă. El vede întristările, dar nădăjduieşte în Domnul, şi întristă­rile trec.
Când Maica Domnului stătea la picioarele crucii, întris­tarea ei era necuprins de mare, pentru că ea îl iubea pe Fiul ei mai mult decât îşi poate închipui cineva. Şi noi ştim că cine iubeşte mult, acela şi suferă mult. După firea ome­nească, Maica Domnului n-ar fi putut îndura întristarea, dar ea s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt a întărit-o şi i-a dat puterea de a îndura această întristare.

CANOANELE MAICII DOMNULUI


CANOANELE  MAICII DOMNULUI
Tipărite cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului GHERASIM
Episcopul Râmnicului
Editura BUNAVESTIRE
Bacău
Transcrisă după originalul tipărit la
Mănăstirea Neamţ în 1816
Cartea poate fi cumpărată de Aici sau poate fi citită Aici 

sâmbătă, 23 martie 2013

Predică la Duminica întâi din Postul Mare


Iubiții mei, Ortodoxia pe care o prăznuim astăzi, în Duminica Ortodoxiei, nu este unafolclorică, pe care o păstrăm din gură în gură, ca pe-o poveste, peste secole, amestecată cu tot felul de fantezii și de minciuni…ci eOrtodoxia teologică.
Ortodoxia pe care o explică teologii, trăitorii profunzi ai Bisericii și care are legătură cu trecutul sfânt/ tradițional al Bisericii.
Pentru că în 11 martie 843 nu s-au repus, în primul rând, Sfintele Icoane în Biserică…ci s-a repus teologia Bisericii la locul ei, care vorbește și despre Sfintele Icoane.
De aceea am început predica de azi prin a sublinia că Duminica Ortodoxiei se referă laOrtodoxia teologică, adică dogmatică, la teologia atentă, în cele mai mici detalii, ca să fie fidelă Tradiției și nu la preluări după ureche…despre credința ortodoxă.

Vietile Sfintilor Ortodocsi din Apus, Sfintii Insulelor Britanice


Puteți citi cartea ”Vietile Sfintilor Ortodocsi din Apus, Sfintii Insulelor Britanice”, scrisă de Vlad Benea, cu un simplu clik pe imagine.

Trăind noi împrăştiaţi în ţări [din apusul Eropei], unde în vechime s-au ostenit şi s-au proslăvit, prin suferinţele lor sau prin alte nevoinţe, sfinţi bineplăcuţi lui Dumnezeu, cinstiţi din vechime de Biserica Ortodoxă a lui Hristos, se cade ca şi noi să-i cinstim cum se cuvine şi să alergăm la ajutorul lor, fără a ne răci, în acelaşi timp, nici faţă de sfinţii cuvioşi ai lui Dumnezeu la care alergam şi înainte în rugăciune.

Sfântul Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai, Paris şi San Francisco.

În paginile acestei lucrări, semnată de tânărul licenţiat în Teologie, Vlad Benea, talentatul autor se ocupă de Sfinţii Apusului, care după expresia sa sunt „toţi acei plăcuţi ai lui Dumnezeu, care au trăit în apusul Europei în perioada când acesta se afla în unire cu Biserica Ortodoxă şi mărturisea credinţa cea dreaptă". Sunt acei stratioţi ai Duhului Sfânt, purtători ai harului şi adevărului divin, care „au născut neamurile cele păgâne la Hristos".(...) 

Apel umanitar - Să fim aproape de DANCI RAUL RĂZVAN


DANCI RAUL RĂZVAN este un băieţel în vârstă de doar 8 anişori, din România, loc. Simeria, jud, Hunedoara, care a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. În acest moment este internat la Cluj şi face tratament cu citostatice.

Şcoala generală nr.1 din Simeria a demarat o campanie umanitară pentru a-l ajuta pe micuţul Răzvan, iar echipele Hunedoara TV şi Ziarul Hunedoreanului s-au alăturat acestui demers.


Cei care vor să dea o mână de ajutor părinţilor, pentru a-i oferi un tratament în străinătate, pot face donaţii în contul: RO97 PIRB 2201 5700 3700 1000,

 deschis la Piraeus Bank,
 pe numele DANCI ALINA MIHAELA.

Fondurile care se vor strânge vor fi folosite pentru tratamentul în străinătate!

joi, 21 martie 2013

Invitație la film - Binecuvântată fii, închisoare

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2013

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
În fiecare an, în această primă Duminică din Postul Paştilor, sărbătorim biruinţa dreptei credinţe asupra tuturor ereziilor şi a altor învăţături greşite şi, în acelaşi timp, ne aducem aminte cu evlavie de toţi cei care şi-au închinat viaţa lui Hristos şi Sfintei Sale Biserici, precum şi de cei care au luptat de-a lungul veacurilor pentru apărarea dreptei-credinţe cea „dată sfinţilor, odată pentru totdeauna" (Iuda 1, 3).

Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul


Cântarea 1-a, glasul al 6-lea:
Irmosul:
Ajutor si acoperitor s-a facut mie spre mântuire.
Acesta este Dumnezeul meu
si-L voi slavi pe El; Dumnezeul pãrintelui meu
si-L voi înãlta pe El,
cãci cu slavã S-a preaslãvit
(de douã ori)
Stih: Miluieste-mã, Dumnezeule, miluieste-mã. ...

Continuarea aici

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele,
duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin”.

Această rugăciune este citită de două ori la sfârşitul fiecărei slujbe din timpul Postului Mare, de Luni până Vineri (nu şi Sâmbetele şi Duminicile), căci, după cum vom vedea mai târziu, slujbele acestor zile nu urmează celor săvârşite de obicei în timpul Postului Mare.

miercuri, 20 martie 2013

Sfintirea Bisericii Ortodoxe Sfanta Anastasia Romana din Parla Madrid 23 Februarie 2013

Fotografii de la Sfintirea Bisericii Sfanta Anastasia Romana Parla 23 Februarie 2013

Clik pe fotografie

Părintele Protopop Eugen‑Vasile Barz la ceas aniversar

Părintele Vasile-Eugen Barz, la cererea sfinției sale, în luna decembrie 2011 a fost numit preot paroh pe seama nou înfiinţatei Parohii Ortodoxe Române „Sf. Mc. Anastasia Romana” din Parla, Protoieria Madrid, de către Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

Sfinția sa a fost hirotonit preot în anul 1982, și până în anul 2011 a fost un râvnitor slujitor al Domnului în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, din anul 2002 fiind numit Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Călăraşi, de către vrednicul de pomenire Preasfinţitul Părinte Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Slujba Arhiereasca - 30 de ani de preotie Preot Eugen BarzPărintele Eugen – Vasile Barz – 30 de ani de preoţie

În această toamnă cu aspect de vară, sâmbătă, 20 octombrie 2012, Biserica Parohială Ortodoxă Română “Sf. Mc. Anastasia Romana” din Parla (Protoieria Madrid), va îmbrăca straie de sărbătoare. Preotul paroh Vasile-Eugen Barz împlineşte „trei decenii de slujire cu râvnă apostolică în via Domnului şi tot atâţia ani de convieţuire fericită în sacralitatea vieţii de familie”, cum atât de frumos scrie în numărul din 25 septembrie 2012 al ziarului „Făclia de Cluj”, Pr. Paroh Dorin Cătălin Sas de la Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Mărturisitori” Visarion, Sofronie şi Oprea – Valdemoro, Consilier Social-Filantropic al Episcopiei Spaniei şi Portugaliei. Cu această ocazie “se va oficia Sfînta Liturghie Arhierească urmată de îndătinatul Te-Deum şi mesajele participanţilor”. Cum în respectiva zi nu pot fi printre participanţii ce vor transmite mesaje, m-am gândit să aştern pe hârtie câteva gânduri despre părintele Barz Vasile-Eugen, aşa cum l-a cunoscut eu pe parcursul ultimilor 15 ani.