marți, 7 ianuarie 2014

Ioan era ultima solie pe care a trimis-o Dumnezeu lui Israel.


El avea misiunea să arate pe Mesia - Iisus - şi să-I netezească înainte calea, spre inima lui Israel.


Cum Ioan era „în duhul şi puterea lui Ilie", - cel mai mânios prooroc - se înţelege dintr-o dată şi asprimea lui sălbatecă asupra păcatelor.
Ura împotriva Romei mocnea la culme.
în pustia Iordanului, Ioan striga răspicat şi plin de nădejde: „Pocăiţi-vă căci s-a apropiat împărăţia Cerurilor !" „S-a apropiat"; -până aci proorocii o prevesteau ca pe-un fapt al viitorului îndepărtat; acum împărăţia mesianică era înaintea porţilor.
Ioan denunţa corupţia naţională de la talpă până la coroană.
înştiinţările solemne de la Dumnezeu i-au alarmat pe toţi.
Mulţimile veneau să-şi mărturisească păcatele şi să se boteze de la Ioan. Printre gloate se strecurau şi mulţi cărturari şi farisei, care nu voiau să piardă prilejul de-a se arăta, tot ei, în faţa mulţimilor, ca oamenii cei mai sfinţi. Tainele lor vinovate nu rămâneau ascunse de ochii lui Ioan. Duhul lui Dumnezeu îi descoperea proorocului că aceştia-s oportunişti. Făceau pe prietenii, ca să-şi asigure demnităţi când va veni Mesia.
„Pui de vipere !" „Ce credeţi, că scăpaţi de urgia viitoare ?" N-aveţi scăpare fără roade de pocăinţă ! Avraam nu vă va putea scăpa, fiindcă faptele voastre nu sunt faptele lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor netrebnici şi focul aşteaptă alăturea. Valoarea unui pom o hotărăsc roadele, nu numele ce-1 poartă. Mărturisirea credinţei fară îndreptarea vieţii, n-are nici o valoare. Pentru păcat, Dumnezeu este foc. Deci, sau te desfaci de păcat sau vei fi ars cu păcat cu tot. Şi cum era multă viţă sălbatecă, mulţi pomi pădureţi şi foarte multă pleavă în Israel, mulţi începeau să simtă focul lui Dumnezeu arzându-i. într-unii se aprindea focul pocăinţei; într-alţii focul mâniei şi al fărădelegii. Irod, ars de mustrarea proorocului, facea parte dintre cei din urmă.

Pr. Arsenie BocaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!