joi, 10 octombrie 2013

Acatistul Sfintei Mare Muceniţe Anastasia

Condac 1
Orfană ai rămas de mică, fiind de trei ani, dar Părintele orfanilor, care nu părăsește pe cei străini, a rânduit ca să fii luată într-un sfânt locaș al unei mănăstiri, unde ai crescut cu multa grijă. Acolo cu darul lui Dumnezeu ai învățat sfânta credință și te-ai încununat cu frumoase virtuți, ajungând la desăvârșirea sfințeniei, pentru care noi te lăudăm: Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Icos 1

În post, privegheri și rugăciuni neîncetate ai crescut și ai petrecut în sfânta mănăstire, unde cu tot sufletul ai slujit Domnului. Ca un crin alb ai înflorit în grădina lui Hristos, împodobindu-ți fecioria cu virtuți sfinte, ai ajuns bine plăcută Domnului, pentru aceasta noi te lăudăm așa:
Bucură-te, Sfântă Anastasia fecioară prea frumoasă,
Bucură-te, cea prea mult lăudată întru învățătura creștinească.
Bucură-te, căci Dumnezeu a vrut ca să te ocrotească,
Bucură-te, în viața călugărească să te desăvârșească.
Bucură-te, cu darul Său din restriștea lumii te-a luat,
Bucură-te, și cu lumina Sa, mintea ți-a îmbrățișat.
Bucură-te, odrasla sfântă de Hristos aleasă,
Bucură-te, ca să-I ajungi scumpă mireasă,
Bucură-te, pasăre măiastră care cânți noaptea la rugăciune,
Bucură-te, ceea ce ai fost scoasă din a lumii deșertăciune,
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!


Condac 2

Dar vrăjmașul neamului omenesc, văzând nevoințele tale cele sfinte, prin care era călcat de fecioreștile tale picioare, a pornit asupra ta războiul lui pe față; A început prin oameni vicleni a te pârî la păgânii cei cumpliți, precum că ești frumoasă la chip și că ești într-o mănăstire, unde cânți lui Dumnezeu: Aliluia !

Icos 2

Auzind aceasta necuratul ighemon, a poruncit ca să te ia cu sila de la mănăstire și mergând cei trimiși au zdrobit ușile cu securi. Atunci a fost mare frică asupra mielușițelor lui Hristos, dar egumena te întărea pe tine, Sfântă Anastasia, ca să primești cununa cea mucenicească. Tu cu multă bărbăție ai stat în fața tiranilor, iar noi te lăudăm cu drag:
Bucură-te, Sfântă Anastasia, căci pe vrășmaș l-ai biruit,
Bucură-te, cu postiri și neîncetate rugăciuni sub picioare l-ai strivit,
Bucură-te, și cu mare rușine el s-a depărtat de tine.
Bucură-te, că atunci vrăjmașul a început război pe față,
Bucură-te, și a început prin oameni vicleni să te pârască.
Bucură-te, căci a ta viață sfântă o a descoperit,
Bucură-te, că te-a arătat la ighemonul cel cumplit.
Bucură-te, că el atunci a trimis oșteni la mănăstire, ca să te ia cu sila,
Bucură-te, și să te ducă în fața lui cea fără de milă.
Bucură-te, ceea ce ai avut luptă mare,
Bucură-te, ceea ce ai început ca să suferi pentru Domnul chinuri amare.
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 3

Sofia cea cu viață sfântă te-a întărit, frumoasă Anastasia, cu poruncile Dumnezeiești, îndemnându-te la mari virtuți și multă sfințenie, ca să biruiești în fața vrăjmașilor și să primești de la Domnul cununa cea neveștejită a Împărăției cerești. Iar tu ascultai de ea cu râvnă și cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Atunci când te sfătuia mama ta cea duhovnicească, deodată ca niște fiare sălbatice au năvălit trimișii ighemonului și cu mare silnicie în grabă te-au apucat și legându-te cu lanțuri, te-au dus la păgânul cel necurat. Iar tu răbdai o răpire aspră ca aceasta cu mulțumire, pentru care îți cântăm aceste laude:
Bucură-te, Sfântă Anastasia cea de sfințenie iubitoare;
Bucură-te, ceea ce ai fost înzestrată cu multă răbdare;
Bucură-te, ceea ce în poruncile Domnului te-ai întărit;
Bucură-te, căci cu frică și cu dragoste le-ai păzit;
Bucură-te, căci de stareța Sofia cea înțeleaptă ai fost îngrijită;
Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Dumnezeu ai fost pregătită;
Bucură-te, ceea ce te-ai supus la jertfă mare;
Bucură-te, ceea ce te-ai pregătit pentru a muceniciei încununare;
Bucură-te, căci tiranii au năvălit ca niște lupi la tine,
Bucură-te, și te-au legat cu lanțuri de fier cu mare asprime,
Bucură-te, din locașul cel sfânt cu silnicie te-au luat,
Bucură-te, și la ighemonul cel cumplit te-au înfățișat.
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 4

Adunarea cea păgânească a închinătorilor de idoli, împreună cu ighemonul Prov, te-au cercetat de unde ești și din ce neam pornești. Atunci ai răspuns că ești creștină și că te numești cu numele de “Înviere”, și cânți Dumnezeului cel adevărat: Aliluia!

Icos 4

Ighemonul cu multă asprime a voit a te înfricoșa, iar apoi cu multe amăgiri viclene ți-a arătat ție, muceniță, că îți va da desfătări și bucurii lumești și o viață plină de avuții ca fără trudă să trăiești, numai să te supui la voia sa. Dar tu cu mare bărbăție și cu voință mucenicească ai respins vicleșugurile lui și numai la Dumnezeu ai cugetat rugându-te. Pentru aceasta auzi de la noi:
Bucură-te, ceea ce spre Ierusalimul cel ceresc cu mare avânt ai pornit;
Bucură-te, ceea ce de Dumnezeu ai avut dor nemărginit;
Bucură-te, ceea ce porți numele cel sfânt al Învierii;
Bucură-te, ceea ce ai pornit pe calea jertfirii;
Bucură-te, căci amăgirile tiranului nu te-au înșelat;
Bucură-te, căci aurul și bogățiile lui le-ai defăimat;
Bucură-te, căci mintea ta a fost sfântă păzitoare;
Bucură-te, ceea ce ai trecut prin grea încercare;
Bucură-te, porumbița Domnului cea mult frumoasă;
Bucură-te, ceea ce ai spart cursa cea diavolească;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 5

Cu multă tărie și înțelepciune ai defăimat și respins sfaturile prigonitorului și călcând capul șarpelui celui viclean, cântai în inima ta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Aprinzându-se de mânie, a poruncit ighemonul să fii bătută peste față și să fii dezbrăcată de haine în fața norodului. Dar tu, Sfântă Anastasia, ai răbdat această rușine pentru Hristos, care a fost dezbrăcat pe dealul Golgotei, pentru aceasta noi te lăudăm așa:
Bucură-te, ceea ce către Domnul să mergi te-ai grăbit;
Bucură-te, ceea ce ai primit ca și Stăpânul palme peste față;
Bucură-te, ceea ce de ale tale haine ai fost dezbrăcată;
Bucură-te, ceea ce ai defăimat a lumii trecătoare viață;
Bucură-te, căci și Domnul pe Golgota a fost dezgolit;
Bucură-te, că și tu pentru El, așa ai pătimit;
Bucură-te, fecioară cuvioasă și mult răbdătoare;
Bucură-te, a cerescului Eden pregătită floare;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 6

Apoi au pus pe mucenița Domnului cu fața la pământ, legată de patru țăruși, au aprins sub ea foc de smoală cu pucioasă, ca s-o înece cu fum și pe spate au bătut-o cu putere foarte cumplit. Așa au chinuit-o, multă vreme, până ce au obosit tiranii. Iar mireasa Domnului, cu neînfricare în taină lăuda pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 6

După această muncă pe care a suportat-o cu tărie, păgânii au legat-o de o roată cumplită, pe care dacă au învârtit-o, oasele sfintei le-a zdrobit. Atunci cu mare glas s-a rugat lui Dumnezeu și deodată o mână nevăzută a dezlegat-o și a făcut-o sănătoasă, iar noi văzând această minune te lăudăm așa:
Bucură-te, Sfântă Anastasia, care multe munci ai suferit pentru Hristos,
Bucură-te, căci tiranii te-au legat la stâlp cu fața în jos.
Bucură-te, căci și arderea focului cea cumplită o ai suferit;
Bucură-te, că si pe spate cu toiege ai fost bătută;
Bucură-te, că atunci inima ta la cer a fost înălțată;
Bucură-te, fecioară aleasă, cea de multe chinuri purtătoare;
Bucură-te, ceea ce ai fost strânsă pe roata îngrozitoare;
Bucură-te, ceea ce ai biruit cu puterea Mântuitorului;
Bucură-te, stâncă nesfărâmată de dogoarea focului;
Bucură-te, porumbița lui Hristos cea curajoasă;
Bucură-te, a Raiului viețuitoare drăgălașă;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 7

Necuratul ighemon văzând o minune ca aceasta, cum din toate muncile ai ieșit biruitoare și cu sănătate , nu a înțeles darul lui Dumnezeu, caci era orbit de răutatea cea diavolească. Atunci a poruncit să o spânzure de un lemn și să-i strujească trupul cu gheare de fier. Dar Sfânta Anastasia a primit și această muncă cumplită cu bucurie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !

Icos 7

Așa au chinuit trupul sfintei , strujindu-l încât se rupea carnea de pe dânsul și cădea la pământ. Iar mielușița Domnului Iisus își ridica ochii sufletului la cer, înălțând rugăciuni și mărturisind pe Dumnezeu. Noi văzând cumplita-i muncă, o pomenim așa:
Bucură-te, Sfântă Anastasia, mielușița cea curată a lui Hristos;
Bucură-te, căci asupra ta s-a pornit șarpele cel prea mânios;
Bucură-te, căci la alta și grea muncă a voit să te căznească,
Bucură-te, și a poruncit ca la stâlp să te lege și cumplit să te strujească.
Bucură-te, ceea ce în chinuri aveai bucurie;
Bucură-te, a îngerilor veselie,
Bucură-te, căci diavolilor ai fost spaimă mare,
Bucură-te, a tiranilor grea amorțire.
Bucură-te, turturica Domnului cea binecuvântată,
Bucură-te, privighetoarea raiului a Treimii cântătoare;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 8

Spurcatul călău a poruncit cu răutate mare ca să i se taie sânurile miresei lui Hristos cu un brici înveninat. Atunci, curgându-i sângele foarte tare, i-a venit o mare slăbiciune muceniței și o sete amară cuprinzând-o, a cerut apă ca să bea, iar cu simțurile pline de durere cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8

Un milostiv cu numele Chiril i-a dat apa muceniței, care după ce a băut i-a zis: “Să nu te lipsească Dumnezeu de darul Lui“. Iar ighemonul îi spunea: Ți-ajung muncile, Anastasio, sau mai vrei să fii muncită? Dar sfânta a zis că mai primește cu râvnă și alte munci pentru Hristos, pentru care o lăudam așa:
Bucură-te, Sfântă Anastasia, ceea ce toate chinurile le-ai răbdat cu tărie ;
Bucură-te, căci vrăjmașul tiran a poruncit cu strășnicie,
Bucură-te , ca sânurile tale să ți le taie cu briciul veninat;
Bucură-te, că și această muncă o ai purtat.
Bucură-te, căci mult sânge ți-a curs pe pământ;
Bucură-te, că atunci o sete amară te-a cuprins;
Bucură-te, căci Chiril cel înzestrat cu milă de sus;
Bucură-te, că el apă să te răcorești ți-a adus;
Bucură-te, fiica Domnului binecuvântatoare;
Bucură-te, ce ai suferit răni iuți și usturătoare;
Bucură-te, căci sângele tău cel fecioresc și sfânt;
Bucură-te, pentru Hristos l-ai vărsat pe pământ;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 9

Văzând tiranul că și aceasta o rabdă cu tărie, a poruncit ca să-i smulgă unghiile de la mâini și picioare cu cleștele. Slăbind iarăși, a cerut apă și același Chiril i-a adus, întărind-o și cântând în inima lui: Aliluia!
Icos 9
Văzând chinuitorul pe Chiril, că aduce apa muceniței, și-a dat seama că este creștin și a poruncit de i-a tăiat capul cu sabia. Iar noi cădem cu smerenie în fața Sfinților și-i lăudăm așa:
Bucură-te, Sfântă Anastasia, căci încă o groaznică muncă ai suferit;
Bucură-te, de a smulgerii unghiilor chinuire;
Bucură-te, de tăierea picioarelor, mâinilor și a dinților sfărâmare;
Bucură-te, căci ai cerut iarăși apă în muncire;
Bucură-te, și Chiril ți-a adus iarăși cu grăbire;
Bucură-te, căci pentru Hristos Iisus ți-a dat apă;
Bucură-te, căci pentru Uns Mântuitor și-a dăruit prin sabie a sa viață;
Bucură-te, muceniță, de mâniosul șarpe nebiruită;
Bucură-te, podoaba mucenicilor cea prea slăvită;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 10

Norodul care era de față a început a defăima pe tirani pentru cruzimea lor cea sălbatică. Tu, cuvioasă, te rugai în Duhul Sfânt, ca să sporească credința în popor, zicând: Aliluia !

Icos 10

Dar nesățiosul păgân Prov, cel prea mult blestemat, neputând să-ți plece voința ta, a poruncit să-ți smulgă limba din gură. Tu, Sfântă Anastasia, văzând al tău sfârșit, cu grele suspine te rugai lui Dumnezeu. Iar noi văzând această patimă, te lăudăm cutremurați în ființa noastră cu plângere așa:
Bucură-te, că pentru ale tale chinuri, poporul ce era de față a fost cuprins de înfiorare;
Bucură-te, căci de toată mulțimea tiranii au fost mustrați;
Bucură-te, și i-au numit sălbatici și blestemați;
Bucură-te, căci vrăjmașii nu s-au săturat a vărsa sângele tău;
Bucură-te, că ți-au smuls limba din gura cea grăitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Anastasia cea purtătoare de chinuri;
Bucură-te, că ai glăsuit Treimea prin grele suspinuri;
Bucură-te, căci ești cu trupul și sufletul înveșmântat strălucitoare;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 11

Nemaiavând spurcatul tiran răbdare, fiind defăimat de popor, a poruncit ca să ducă pe Sfânta afară din cetate și cu sabia să fie tăiată. Și așa marea muceniță Anastasia a ajuns la capătul nevoinței, grăind adânc din inima sa lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 11

Plecându-și capul sub sabie, trecut-a la Domnul dintr-această iarnă grea a suferințelor mucenița Anastasia. Se odihnește în cămara Mirelui său, unde acum se veselește pentru veșnicie. Lacrimile noastre nu se vor usca și te vom lauda până vom ajunge la tine așa:
Bucură-te, că ai ajuns cu mare biruință la capătul alergării tale;
Bucură-te, icoana vie și duioasă în slava Domnului cea tare;
Bucură-te, odrasla mucenicească și purpurie floare;
Bucură-te, tânără căprioară ce ai mers la a morții junghiere;
Bucură-te, izvorul cel de miere curgător și dătător de mana nemuririi;
Bucură-te, părticica mântuită de lacrima Harului Treimii;
Bucură-te, diamant de loviturile păgâne nezdrobit;
Bucură-te, mama duhovnicească ce chinuită te-ai slăvit;
Bucură-te, că diadema de nuanțată lumina din mâna Arhiereului ceresc ai primit;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 12

Zăcând trupul tău pe pământ , îngerul Domnului s-a arătat stareței tale Sofia în vis, spunându-i să îngroape mult nevoitorul tău trup. Atunci Sfânta Sofia a luat tămâie și giulgiu de in și a mers la locul acela arătat de înger, cântând cu multă durere lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 12

Ajungând stareța Sofia la acel loc și găsind sfintele tale moaște, zdrobite, sfâșiate și tăiate, sărutându-le și cu giulgiu curat înfășurându-le, la un loc de cinste le-a îngropat, iar noi te pomenim așa:
Bucură-te, mare muceniță Anastasia, căci cu sabia ai fost tăiată;
Bucură-te, ce la dulcele tău Mire de îngeri ai fost ridicată;
Bucură-te, că ai primit cununa, pe Hristos Cel prea iubit;
Bucură-te, că pentru numele Lui ai pătimit;
Bucură-te, căci trupul tău zdrobit și sfâșiat;
Bucură-te, de înger, stareței a fost arătat;
Bucură-te, că acum la Domnul Iisus în slavă te veselești;
Bucură-te, căci viețuiești împreună cu oștile cerești;
Bucură-te, ceea ce pe tirani i-ai biruit;
Bucură-te, și viața veșnică o ai primit;
Bucură-te, cuvioasă muceniță Anastasia, mult pătimitoare!

Condac 13

O mare muceniță a lui Hristos Anastasia, care pentru Domnul ai pătimit și sfârșitul prin sabie l-ai primit, adu-ți aminte de noi care facem a ta pomenire și ne fii mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu, ca milostiv să ne fie nouă și iertător, ca împreună cu tine să slăvim și să cântăm în veacul ce va să fie: Aliluia! (de trei ori)

Rugăciune către Sfânta Anastasia Romana

Mare muceniță a lui Hristos, Anastasia, ce ai suferit pentru credința dreptslăvitoare, învață-mă pe mine cel ce sunt întunecat și fără cunoștință, a mărturisi pe Dumnezeu și a sta neclintit în credință. Tu care ai suferit dezbrăcarea trupului asemenea ca a lui Hristos, îmbracă-mă în haina pocăinței celei adevărate. Focul cel iute și arzător în care ai fost pusă, să stingă văpaia patimilor mele cele necurate de care sunt cuprins. Roata cea îngrozitoare pe care ai fost legată și zdrobită la oase, să vindece sufletul meu cel ruinat de păcate. Sânurile tale care au fost tăiate fără milă de păgâni, cu briciul otrăvit, să întinerească sufletul meu îmbătrânit și gârbovit de mulțimea fărădelegilor. Capul tău cel prea cinstit, care cu sabia a fost tăiat, să înalțe capul meu către Dumnezeu, căci spre patimi rele este aplecat. Mijlocește pentru a ajunge și noi în Împărăția luminii celei neapropiate a Sfintei Treimi acum și in veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!